Tagfelvétel

Kedves Érdeklődő!

Ha szeretnél hasznos és aktív tagja lenni egyesületünknek, akkor kérünk töltsd ki az alábbi belépési nyilatkozatot, majd juttasd el a Magyar Netgombász Egyesülethez.

Belépési nyilatkozat:

Postán: MNGE 1116 Budapest, Mezőkövesd út 3. D/209. székhelyére.

A belépési nyilatkozat benyújtását követően, az Egyesület Elnöksége a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. A határozatot, annak meghozatalát követő 8 napon belül emailben vagy postai úton küldjük vissza a számodra. A tagfelvételi kérelem esetleges elutasítása esetén, az alapszabályzatban foglaltak szerint, jogorvoslatnak helye nincs!

A tagdíj fizetése a tagfelvételi határozat meghozatala után, banki úton történik, a Netgombász Egyesület OTP Banknál vezetett: 11711096-21457854 sz. számlájára.

Éves tagdíjunk jelenleg 2000 Ft.

Köszönjük!