2019. év közgyűlési határozatok

2019. év közgyűlési határozatok

1./2019.03.02. sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú támogatással megválasztotta az Egyesület mai napi közgyűlésének tisztségviselőit, az előterjesztésnek megfelelően Nátz Esztert levezető elnöknek, Tolvajné Zalka Évát jegyzőkönyvvezetőnek, Hankó Klárát és Koós Krisztinát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2./2019.03.02. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú támogatással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a napirendi pontokat.

3./2019.03.02. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú támogatással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a 2018. évi részletes tartalmi beszámolót, és a költségvetést.

4./2019.03.02. sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú támogatással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a 2019. évi munka- és költségvetési tervet.